Naturens rättigheter – en väg till att skapa fred med jorden?

Denna sida är en interaktiv fortsättning på boken om naturens rättigheter (se nedan). Idén om naturens rättigheter är inte bara en juridisk revolution, utan också en berättelse om möjligheten med en hållbar relation mellan människa och natur – fred med jorden! Berättelsen slutar inte med boken, alla kan medskapa fortsättningen och det lärande som behövs.

I alltfler länder erkänns naturens rättigheter, vilket många ser som ett kraftfullt sätt för att vända dagens ohållbara utveckling och möjliggöra ett systemskifte. Förverkligandet innebär djupgående synvändor i övergången från en människocentrerad till en jordcentrerad världsbild. Dagens lagstiftning reglerar exploateringen av naturen, men ger den inget egentligt skydd. I det industrimoderna samhället har naturen inget egenvärde utan ses som en resurs på människans villkor. Om ekosystemen blev juridiska subjekt istället för objekt skulle detta ändras. Då skulle till exempel livsmiljöförstörelse (ekocid) kunna bli ett brott. 

Det finns idag en global rörelse för att ge naturen rättigheter, så att samhället kan styras av ekologiska värden snarare än ekonomiska – ett banbrytande sätt att skydda klimatet, bevara den biologiska mångfalden och vända den ohållbara utveckling som idag hotar livet på jorden. Vad skulle det innebära för oss som människor, organisationer, företag och samhällen? Kan naturens rättigheter vara en väg till en hållbar och fredlig relation  mellan människa och natur? Kan idén möjliggöra en vändning i den omfattning och hastighet som behövs idag? Dessa frågor startar lärprocesser som i allt större grad påverkar diskurs, politik och juridisk praktik världen över.

Lär dig mer

Medskaparna leder kurser, föreläsningar och seminarier där vi tillsammans med deltagarna utforskar dessa frågor, och inte minst hur man kan vara delaktig i förändringen. Vi är del av en framväxande global rörelse för naturens rättigheter som återfinns inom FN, myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och andra sektorer.

 

Länkar till kurser baserade på boken

  Länkar till den större ekorättsrörelsen i Sverige

  MEDSKAPA BERÄTTELSEN OM NATURENS RÄTTIG-HETER! Läs andras tankar utifrån boken och kurser, och bidra med dina egna!

  Klicka här!

   

  TACK TILL SPONSORER OCH MEDSKAPARE! Boken har tillkommit med hjälp av mångas bidrag.

  Klicka här!

   

  Den första boken på svenska om naturens rättigheter

  Boken “Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden” gavs ut i maj 2019. Den är skriven av Nikolas och Ingrid Berg tillsammans med forskaren Martin Hultman. I boken beskrivs hur idén om naturens rättigheter vuxit fram och vinner gehör över hela världen, liksom hur den kan möjliggöra ett hållbart systemskifte. Boken visar också hur vi alla kan delta i förverkligandet av visionen – vår tids stora lärresa där vi kan få stöd och vägledning genom ekopedagogiken.

  Det är en visionär och hoppfull bok om en banbrytande juridisk innovation som samtidigt handlar om att förverkliga en hållbar kultur med en fredlig relation mellan människa och natur – att skifta från kontroll och ensidig dominans till respekt och ömsesidig samverkan med våra ekosystem. Vi kan skapa fred med jorden, utvecklingen kan vändas snabbare än vi tror! Inte minst lyfter boken fram vår planets skönhet. När vi låter oss beröras av den, fördjupas vårt engagemang.

  Budskapet förmedlas med både ord och bild, hjärna och hjärta. Den rikt illustrerade texten bjuder in till en bok att umgås med – precis som naturens rättigheter är en idé att lära känna och utforska under lång tid, som ett sätt att fördjupa en hållbar relation till vår jord. Slutresultatet har möjliggjort med hjälp av bidrag från över 30 fotografer och konstnärer som koloristen Gerd Göran (nyss fyllda 100 år), akvarellmålaren Lars Lerin och den legendariske fotografen Sven Åsberg.

  Boken speglar en hel rörelse. Boksläppsturnén våren 2019, från Umeå i norr till Malmö i söder, blev en manifestation och ett firande av mångfalden i rörelsen. Tack för alla röster som kom till uttryck, från personer som på olika sätt varit med och möjliggjort boken. Och för alla nya röster! Och för vackra, värmande möten.

   

  Länkar

  Läs den första boken på svenska om naturens rättigheter – länk till nätbokhandare här!

  Läs mer: Länk till pressmeddelande om boken.

  Ta del av KG Hammars entusiastiska brev efter att ha läst boken.

  Länk till hela boksläppsturné i Sverige – Facebook-länk: https://www.facebook.com/events/649077108875033/

  Hämta en flyer: Boksläppsturnén  som PDF

  MEDSKAPA BERÄTTELSEN OM NATURENS RÄTTIG-HETER! Läs andras tankar utifrån boken och kurser, och bidra med dina egna!

  Klicka här!

   

  Medskapa fortsättningen av berättelsen om naturens rättigheter!

  Detta är en inbjudan att delta i en interaktiv fortsättning av boken ”Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden”. Även om vi författare höll i pennan, så har berättelserna och bilderna medskapats av många i rörelsen (https://www.facebook.com/groups/naturensrattigheter/)

  Boken kan aldrig bli en färdig produkt, berättelsen fortsätter att växa fram med varje läsare och medskapare som väljer att bidra i någon form. Varje röst är viktig! Här är du välkommen att dela med dig av dina reflektioner efter att ha tagit del av boken och dess budskap på olika sätt. Vilken är din berättelse?

  Bidra gärna med tankar från läsningen, från boksläppen eller andra sammanhang. Du kan lägga in bidragen på Facebooksidan för boken.

  Dela tankar och berättelser här nedan!

  3 Kommentarer

  1. Nikolas Berg

   Läs KG Hammars entusiastiska påskbrev om boken:

   ”Tack för att jag fått läsa er kommande bok! Den har fyllt mig med stor lycka! Så här inför Påsken har den gjort tydligt det påskens mönster som vi söker leva efter i kyrkan – genom död till liv. Det är så mycket i vår nutid som pekar åt alldeles fel håll, rakt åt helskotta. Och de globala ekonomiska krafter som driver på denna utveckling trycks så starka att vi som håller emot bara flåsar utan synbarligt resultat. Men här finns nu er bok som ett livstecken, en bärare av hopp där optimismen falnat!”

   Resten av brevet finns här: https://www.facebook.com/niklas.hogberg.18/posts/10156471185861492

   Svara
  2. Nikolas Berg

   Artisten Marie Bergman medverkade på det första boksläppet och fick med sig en bok. Hon vill gärna återkomma och berätta mer vad hon fått ut av läsningen, men hennes spontana kommentar känns också fin att dela:

   ”Jag antar och hoppas att denna inspirerande viktiga bok blivit emottagen helhjärtat. Jag älskar boken och läste den högt för Lasse min man, hela vägen ner till Danmark och vidare på vår turné. Nu fortsätter arbetet och jag önskar er pionjärer varmt lycka till med spridningen av denna livsviktiga information och möjlighet.”

   Svara
  3. Nikolas Berg

   Boken har recenserats i JAK:s tidskrift Grus & guld som överlag gav den fina omdömen:

   ”För den som vill lära sig och förstå vad som händer på, och inspireras av detta nya, dynamiska område, är boken Naturens rättigheter en stor tillgång. Den bygger på uppenbart omfattande kunskaper i ämnet och dessutom på författarnas egna engagemang i rörelser som arbetar med frågan. (Boken är) högst läs- och tänkvärd och kan bidra till den nödvändiga förändring vi står inför när det kommer till hur vi förhåller oss till naturen. Holistiskt, systemiskt och jordcentrerat är tre ledord.”

   Svara

  Skicka en kommentar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  Tack till sponsorer och medskapare!

  Varmt tack till alla organisationer, företag och personer som bidragit med finansiering och andra resurser till förverkligandet av boken ”Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden”.

   

  Huvudfinansiärer

  Formas, Forskningsrådet för hållbar utveckling, finansierar Hultmans forskning om hållbart entreprenörskap samt revitalisering av kunskap där naturens rättigheter ingår. www.formas.se

  WWF, World Wildlife Fund, har bidragit till ”innovativ miljövård” i form naturens rättigheter och ekocidlagstiftning, inklusive startmedel till en bok. www.wwf.se

  Tove och Ingvar Jensen, Stockholm. Med 30 års erfarenhet av hunger- och fattigdomsbekämpning, ser vi idag behovet att koppla ihop social och ekologisk hållbarhet. www.hungerprojektet.se 

   

  Övriga medskapare av boken

  Brygghuset Arkitekter. Hållbart boende för hållbara samhällen. www.brygghusetarkitekter.se

  Carina Johnson Design. Liv och skönhet i balans. Design – Bild – Mindfulness – Zen Coaching. www.carinajohnsondesign.com

  David Bennett, Härnösand. Verkar för ett regenerativt samhälle genom lärande och praktik för hållbarhet. www.framtidensby.nu

  Futurum Design/Lawrence Flynn och Savanna Flynn. Utvecklar visionärt, medvetet och innovativt ledarskap för en hållbar värld. www.futurumdesign.com

  GNH Sweden. Främjar djupare insikter om GNH (bruttonationallycka) och andra modeller för holistiskt välbefinnande. www.gnhsweden.com

  Huså Bröd. Bröd med hög kvalitet och bra råvaror, tack vare vår lokala förankring i Huså by med rent vatten, rika skogar och frisk fjälluft. www.husabrod.se

  Insiktsbolaget/Jonas Roupé. Mångåriga erfarenheter av affärsutveckling byggd på cirkulär ekonomi. www.insiktsbolaget.se

  IsoTimber AB har en unik och hållbar byggteknik i trä som möjliggör isolerande och bärande väggar utan plast. www.isotimber.se

  Kvanne Grafiska/Marie Persson Njajta. En grafisk byrå i Dearna/Tärnaby för grafisk form och design från idé till produkt. www.kvannegrafiska.se

  Latinamerikagrupperna verkar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser och urfolk i Latinamerika. www.latinamerikagrupperna.se

  Ordvild. Korrekturläsning, språkgranskning och textredigering med bland annat hållbarhet som specialitet.www.ordvild.se

  Peder Karlsson Musikproduktion. Artist, lärare och tidigare medlem i The Real Group, med musikaliskt engagemang för naturens rättigheter.www.pederkarlsson.com

  Solenergi i Undrom. Förnybar energi med biodling som bisyssla – naturlig solkraft i alla former! www.solvinnare.se

  TGIM-Thank God It’s Monday marknadsför medvetna initiativ & events. www.tgim.se

  Wikners i Persåsen, upplevelsecentrum med passion för trä och projekten ”Ett klokare klot” och ”Time for Tellus”. www.persasen.se

   

  Huvudsponsorer av mathantverk vid boksläppen

  Carolas Eko, www.carolaseko.se

  Hjulsjö 103, www.hjulsjö103.se

  Huså Bröd, www.husabrod.se

  Oviken ost, www.ovikenost.se

  Skärvången bymejeri, www.bymejeriet.se

  Saxhyttegubben, www.saxhyttegubben.se

  Torfolk gård, www.torfolk.se

   

  Lokala medarrangörer av boksläppen

  Huvudarrangör: Medskaparna – lärande för hållbarhet. Varmt tack till alla medarrangörer, fördelade per ort:

  Stockholm: GNH Sweden (Gross National Happiness), Carolas Eko. Lokal kontaktperson: Anna Rosengren, GNH Sweden.

  Göteborg: Chalmers STS, Världskulturmuseet, Naturens rättigheter i Göteborg, Omställning Göteborg. Lokal kontaktperson: Arci Pasanen, Naturens rättigheter i Göteborg.

  Umeå: Omställning Umeå, Såhkie – Umeå Sameförening, Studiefrämjandet Umeå, Svenska kyrkan Umeå, Färnebo folkhögskola. Lokal kontaktperson: Jennifer Blomberg, Studiefrämjandet.

  Östersund: Norra Station Café, Byakademin. Lokal kontaktperson: Eva Samuelsson.

  Örebro: ABF, Konstfrämjandet Bergslagen, Naturskyddsföreningen Örebro län, ROS – Regional Omställning i Samverkan. Lokal kontaktpersson: Emelie Bergermark, ABF.

  Malmö: Roos & Tegnér förlag, Omställning Malmö, Studiefrämjandet. Lokal kontaktperson: Anton Pettersson, Studiefrämjandet.

  Hällefors: Gerd Göran & Annika Göran med familj, ABF.

   

  Privatpersoner som möjliggjort boken

  Kjell Andén, Västra Frölunda. Pensionerad elektriker med kärlek till naturen och engagemang för Ecuadors urfolk.

  Ulrica Horn Posse. Världsmedborgare med rötter i värmländska skogar och hjärtat i Moder jord.

  Mårten Larsson, Jämtland. En gång Europas modernaste industribonde. Sedan ekobonde och ekoprenör som söker samverkan med jorden.

  Björn Mattsson, Svenshögen. Företagare och entreprenör med fokus på inre och yttre omställning.

  Bertil Mellberg, företagare i byggbranschen som hämtar näring och rekreation i naturen, gärna i jämtländska fiskevatten.

  Janina Östling, Vattholma/Östersund. Med passion för företagande och fotande i samspel med naturen.