Affärsnätverket BEAR – Business for EArth Rights

Vi har tagit initiativet till en näringslivsgrupp som har utformat BEAR – Business for Earth Rights, ett internationellt nätverk som sjösätts det kommande året. Syftet är att tillhandahålla en gemensam plattform för företag som vill leda vägen och sätta frågan på dagordningen. BEAR kommer att synliggöra hur näringslivet är en viktig aktör för en hållbar framtid. Att medverka i BEAR betyder inte att företaget behöver ha färdiga svar och lösningar på vad det innebär att driva verksamhet på sätt som respekterar naturens rättigheter – många av oss står med ett ben i den industrimoderna kulturen, medan det andra är på väg i en mer hållbar riktning. Det viktiga är viljan att delta i en lärprocess för hållbarhet.

Ett engagemang i BEAR är ett ställningstagande för att utforska vad det innebär att fullfölja omställningen till hållbarhet genom att verka ”som om” naturen har fått status som rättssubjekt: Vad blir konsekvenserna för verksamhet, planering, produktion, distribution, försäljning liksom ansvaret att återföra det som företaget genererar till kretslopp där avfall och resurser återanvänds? Hur bidra till en ekonomi som inte bara är cirkulär utan också ”regenerativ” – som tillför nytt liv till planetens livsväv och de ekosystem som vi är beroende av? Hur kan ett företag påverka opinionen och bana väg för nya lagar? Det är en lärprocess som kan engagera ägare, ledning, medarbetare, leverantörer, partners och inte minst kunder. Det är vägen som är mödan värd!

I boken “Naturens rättigheter – När lagen ger fred med jorden” beskrivs hur företag kan leda vägen för en hållbar framtid. Bland annat refereras till systemtänkaren Donella Meadows tankar om vilken påverkanskraft vi har som människor när vi tillsammans börjar verka för systemförändringar i de sammanhang där vi är verksamma:

Donella Meadows gav ytterligare en pusselbit när hon visade att vi kan påverka och medvetet skapa dessa meningsfulla sammanhang och därigenom förändra system. Vi behöver inte vänta på de rätta omständigheterna – vi är systemförändrarna, paradigmpionjärerna och kulturskaparna som kan förvandla naturens rättigheter till en idé vars tid har kommit, sammanhanget för vår tid.”

Konkreta möjligheter att göra skillnad

Ett första steg kan vara att ställa sig bakom BEAR:s upprop, som individer och som företag. Nästa kan vara utbildning och utforskning kring naturens rättigheter, program som tillhandahålls av BEAR. Andra möjligheter att göra skillnad är till exempel att finansiera webbsidor och initiativ som synliggör arbetet, liksom löpande verksamhet med bland annat opinionsbildning.

0 kommentarer