Workshops & föreläsningar

Vi utformar visionsstyrda förändringsprocesser för individer, grupper och samhällen. Vi arbetar med allt från korta föreläsningar och workshops till längre utbildningar och processer, och skräddarsyr gärna utifrån behov och önskemål. Vårt mål är att skapa utrymme för interaktiva lärresor där frågorna är viktigare än svaren. Vi fokuserar på att skapa trygga lärmiljöer där man kan lära av och med varandra, där allas erfarenheter räknas och samtalscirkeln ger mod att utforska nya möjligheter – rum för läkande, lärande och växande.

Några av de frågor som vi skapar utrymme för att utforska: Hur bygger vi människor hållbara gemenskaper med början i våra förhållningssätt, i tanke och känsla – i mötet mellan hjärna, hjärta och hand? Hur medskapar vi en hållbar kultur som bygger på samhörighet med allt levande, allt livs rättigheter att existera, blomstra och utvecklas på egna villkor? Där vi känner mening och sammanhang och kan bidra med våra kreativa uttryck – en kultur som väcker liv i lusten och lusten till livet? Hur bygger vi in en sådan jordcentrerad kultur i våra företag och organisationer?

Längre utbildningar:

  • En ettårig utbildning om Framtidens by – bredbandsbullerbyar, en utforskning om att medskapa hållbara lokalsamhällen och en hållbar matkultur.
  • Halvårslånga utbildningar om nya och nygamla idéer som möjliggör en hållbar kultur: Naturens rättigheter, Det goda livet (Buen vivir) och ekopedagogik.

Föreläsningar & workshops: exempel på rubriker

  • Framtidens by – lokala lösningar på globala kriser
  • Den meningsfulla maten – nyckeln till en hållbar framtid
  • Ekopedagogik – inre ledarskap för att medskapa en hållbar kultur
  • En hållbar organisationskultur – vägar för framtidens framgångsrika företag
  • Naturens rättigheter – en hoppfull berättelse om att skapa fred med jorden
  • Medskapa framtiden – medskapa övergången till en ny världsbild

Vi skräddarsyr efter era behov och önskemål. Kontakta oss så kan vi se hur vi kan medskapa!