Välkommen till Medskaparna!

Vi, Ingrid och Nikolas Berg, arbetar med lärande för hållbarhet – lärande som engagerar hela människan! Idag behövs lärande för en cirkulär omställning, som vi kallar för cirkulärande.

Vi verkar som ekopedagoger, folkbildare och ekoprenörer genom bildningsföretaget Medskaparna. Vi vägleder samhällen, organisationer, företag, grupper och individer i att medskapa en hållbar och livgivande mänsklig närvaro på jorden.

Vår passion är att skapa mötesplatser och plattformar för dialog och gemensam utforskning kring hur vi som mänsklighet kan leva och verka i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva – ekosociala gemenskaper byggda på tillit, medskapande och hållbara relationer i alla bemärkelser.

I november 2021 öppnar vi tillsammans med ekopedagogiska föreningen, forskare och andra aktörer sidan cirkularekonomi.se som kommer vara ett forum för att fördjupa lärandet kring och bredda deltagandet i att förverkliga cirkulärande samhällen, organisationer och ekonomier.

Aktuellt just nu:

Boken: ”Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden”.

Sök kursen ”Framtidens by – bredbandsbullerbyar”.

Kurser om naturens rättigheter – fyll i intresseanmälan!

Kontakta oss om utbildningar & föreläsningar.

Utbildningar

Att förverkliga ett hållbart och livgivande samhälle innebär djupgående och genomgripande lärprocesser, kollektivt och individuellt. Vår passion är att möjliggöra lärande för hållbarhet i alla aspekter – ekologisk, kulturell, socioekonomisk och inte minst mänsklig hållbarhet.

Naturens rättigheter

Kan naturens rättigheter vara nyckeln till en hållbar framtid? Idén står både för en helt ny form av lagstiftning och för att möjliggöra en hållbar relation mellan människa och natur – fred med jorden. Förverkligandet innebär ett lärande som berör samhällets alla aktörer.

Framtidens by

För att förverkliga en hållbar värld inom planetens gränser, behöver vi fram till år 2030 återskapa lokala kretsloppssamhällen och landsbygder där man kan bo, arbeta och producera större delen av sin mat i närområdet. Detta innebär en massiv omställning och lärprocess.

Cirkulära organisationer

Idag inser allt fler att våra företag och organisationer behöver integreras i naturens kretslopp. Men en cirkulär organisation är inte bara klimatneutral utan regenerativ – den bidrar till att vitalisera livet på vår jord. För att nå dit behövs ett lärande för att skifta själva kulturen.

Kreativa uttryck

Ett centralt lärande för hållbarhet handlar om hur vi människor ser på oss själva. Det är en resa från att vara åskådare och konsument, till att se sig själv som delaktig i planetens livsväv och medskapare av en hållbar kultur. Vår ekologiska känslighet och vår kreativitet visar vägen!

Om oss

Vi har mångåriga erfarenheter av att skapa och hålla utrymme för trygga lärmiljöer som möjliggör djupgående lärprocesser – lärande möten där samhällen, organisationer, grupper och individer kan utveckla sin förmåga att vara medskapare och bärare av hållbara kulturer.