Om Medskaparna

Vi har mångåriga erfarenheter av att skapa och hålla utrymme för trygga lärmiljöer som möjliggör djupgående lärprocesser – lärande möten där samhällen, organisationer, grupper och individer kan utveckla sin förmåga att vara medskapare och bärare av hållbara kulturer.

Tillsammans driver vi – Ingrid och Nikolas Berg – företaget Medskaparna med fokus på lärande för hållbarhet. Som ekopedagoger, folkbildare, kreatörer och inspiratörer söker vi skapa rum för lärande, där frågorna är viktigare än svaren. För oss handlar lärandet inte minst om att utforska hållbara relationer – med naturen, omvärlden, varandra och oss själva.

Vi vägleder grupper, organisationer och företag i utforskningar om hur man kan medskapa hållbara kulturer i balans med planetens ekosystem. Vi är del i att utveckla och driva utbildningar om bland annat ekopedagogik, naturens rättigheter och lokalsamhällenas rättigheter, det sistnämnda genom Byakademin och Framtidens by (bredbandsbullerbyar). Vi har även tagit initiativ till affärsnätverket BEAR, Business for Earth Rights.

Nikolas Berg

Jag har sedan 30 år arbetat med lärande för hållbarhet för att möjliggöra transformativa förändringsprocesser i samhället, på såväl kollektiv som individuell nivå. Jag har intuitivt sökt mig till frågor som jag upplevt är strategiska och kan ha en hävstångseffekt. Till en början gällde det social hållbarhet och att synliggöra hur hunger- och fattigdomsbekämpning behöver gå hand i hand med att frigöra människors förmåga att skapa och påverka sin verklighet. Senare var jag verksam inom ekonomisk hållbarhet där jag lyfte fram behovet av ett cirkulärt tänkande inom ekonomin, och medverkade till att bygga lärande kulturer i företag och organisationer. Ledstjärnor har bland annat varit delaktighet och medskapande, några av de viktigaste principerna inom ekopedagogik och empowerment.

2008 mötte jag idén om naturens rättigheter, genom mina engagemang i Ecuador. Jag kunde ana den transformativa kraften. Samma år introducerade jag frågan i Sverige och fortsatte att sprida den i Pachamama Alliances seminarier ”Medskapa framtiden”, om inre och yttre omställning. Idag har mina tidigare engagemang vävts samman med ekologisk hållbarhet för att främja en hållbar kultur byggd på naturens rättigheter, med kretsloppsintegrerade lokalsamhällen och organisationer. På ett personligt plan har det inneburit en omvälvande resa där möten med bland annat urfolk och andra modiga medskapare inom till exempel omställningsrörelsen, har öppnat nya inre horisonter och fördjupat mitt eget lärande, läkande och växande. Idag är jag bland annat del av FN:s Harmony with Nature Knowledge Network.

 

Ingrid Berg

Mitt liv har varit fullt av relaterande, kreerande och utforskande av hur det går till att leva på sätt som ger mening och sammanhang. Jag har genom åren arbetat med kreativa möten och processer i mitt pedagogiska utövande, terapeutiskt med naturlig hudvård och kroppsbehandlingar samt inte minst lärt mig om utsatthet i möten med människor med funktionsutmaningar. Som uppvuxen i den jämtländska myllan med erfarenhet av självhushållande, har kontakten och varandet med naturen alltid funnits men inte satts ord på. När jag mötte Nikolas ”blev jag med” naturens rättigheter. Idén kändes som en självklarhet som fick språk och form, inte minst genom ekopedagogiken som stämmer överens med mina tidigare erfarenheter som pedagog, livskonstnär och medmänniska.

De ekopedagogiska förhållningssätten känns som det mest naturliga sättet att beskriva hur jag arbetar och förhåller mig. Det handlar om att våga leva och relatera, att beröra och beröras med allt vad det innebär. Ta sig tid att njuta, leka, måla och dansa, dricka te i soffan och älska ända till månen och tillbaka. För mig handlar det om att vara i kontakt med, känna vibrationen av och se att vi är del av något större, en del av livsväven och vår fantastiska planet. Vårt gemensamma hem Moder jord som när och bär oss.

Kontakt/förfrågningar

Hör av dig med förfrågningar om våra utbildningar, workshops eller föreläsningar.

Förfrågningar: info (at) medskaparna.se

Ingrid Berg: ingrid (at) medskaparna.se, mobil 070-2646506

Nikolas Berg: nikolas (at) medskaparna.se, mobil 070-7544840