Vår kreativitet och vår känslighet behövs för en hållbar omställning!

Ett centralt lärande för hållbarhet handlar om hur vi människor ser på oss själva. Det är en resa från att vara åskådare och konsument, till att se sig själv som delaktig i planetens livsväv och medskapare av en hållbar kultur. Vår ekologiska känslighet och vår kreativitet visar vägen!

Att väcka kreativiteten inom oss är helt nödvändigt för att möjliggöra medskapandet av en värld i balans. En del av det stora lärande som behövs i vår tid, handlar om att vi som människor tar steget från att se oss som åskådare och konsumenter till att relatera till oss själva som ansvariga medskapare i den stora livsväven. När vi hittar den glädjen, och väcker liv i lusten och lusten till livet, hittar vi också kraften för att vara med och påverka och förändra.

När vi börjar utforska våra kreativa uttryck, lär vi känna oss som medskapare – vi möter oss själva genom skapandet. I kreativiteten finns påverkanskraft, där kan vi odla modet att göra avtryck i världen. Våra kreativa uttryck får ett djup och klangbotten när vi samtidigt odlar en närvaro med oss själva och utvecklar vår ekologiska känslighet – känslan av en inre samhörighet med allt levande. Våra känslor kan vara vår kompass när vi engagerar oss i världen för att bidra till en förändring. När vi låter oss beröras kan vi i vår tur beröra andra. Om vi som mänsklighet ska kunna ställa om till hållbarhet behöver vi lära med både tanke och känsla

”En dag ska alla människor delta i skapande verksamheter. Man kommer att förstå, att det inte är ett privilegium för några få – utan en nödvändighet för alla.” Levande verkstads-pedagogikens skapare Adelyne Cross-Eriksson uttryckte detta redan år 1947. Ingrid har länge inspirerats av denna pedagogik som överensstämmer med hennes kreativa förhållningssätt, där utforskande och leken råder, nyfiket och dynamiskt.

Här kommer vi presentera våra egna kreativa uttryck som vi ständigt utforskar och fördjupar: Våra böcker och blogg, skapande uttryck genom målning eller sångtexter med mera. Fortsättning följer!

Böcker

Naturens rättigheter – När lagen ger fred med jorden, Nikolas Berg, Ingrid Berg och Martin Hultman

Länk för att köpa boken, tre olika alternativ i länken.

Nikolas och Ingrid har tillsammans med Martin Hultman skrivit en av texterna i antologin: Nya visioner för landsbygden, red. Josefina Syssner

Länk för att köpa boken

Blogg

Här är vår ambition att vi ska reflektera och inspirera, kreera i ord och känslor och inte minst sprida tankefrön som vi vill ska gro. Vi ses!

Ingrids uttryck

Välkommen till min värld! Jag lever i en värld av dofter, oljor, naturlig skönhet, välmående och hälsa. Ett liv där jag eftersträvar balans i alla aspekter, vilket är ett dagligt arbete. Det är även en värld av färger och former, en synestetisk värld, där mina känslor och tankar lever ett liv som kanske inte är så lätt att förstå för alla. En värld där mina associationer och minnesstrategier har förändrats mycket de senaste åren när jag mer och mer utvecklat min ekologiska känslighet och kreativitet och slutat anpassa mig till hur jag tidigare trodde att jag behövde vara. Det är fantastiskt spännande att släppa taget om att alltid veta och komma ihåg, till att lita till att jag vet det jag behöver i stunden. Här är min intention att skriva om eteriska oljor som är guldet för mitt välmående, färg och form som jag längtar efter ska få mer utrymme i mitt liv… och kanske är det något mer som vill uttryckas genom mig. Jag hade ingen aning om att jag skulle medskapa en bok, och kanske är det mer som vill uttryckas i ord. Vi hörs!

Nikolas uttryck

För mig har skrivandet alltid varit ett viktigt sätt att uttrycka mig på. I kombination med musiken har det blivit sånger som växte till en blygsam karriär som singer-songwriter och därefter delat ledarskap för en svensk-kubansk musikgrupp. Musiken har en magisk förmåga att beröra och väcka känslor, överskrida gränser och knyta samman människor. De kompositioner som ligger mig närmast om hjärtat är mina sånger till jorden – ett sätt för mig att ge tillbaka något av allt det jag får från Moder jord. Samtidigt är jag ett uttryck för jorden, det blir en ömsesidighet…

Ett annat av mina uttryck är foton, där jag på olika sätt försöker fånga solens speglingar i jorden – det vackra giftermålet mellan sol och jord som har skapat så mycket liv och skönhet. Här kommer jag lägga upp både sångtexter och några av mina foton, bland annat ur boken om naturens rättigheter.